Kaubôi bibappu İzle      search 
...
Kaubôi bibappu

2021 y?l?nda gezegenler aras?nda seyahat mümkün hale gelmi?tir. Ancak, gezegenler aras?nda ula??m? sa?layan atlama a??nda büyük bir düzensizlik bulunmaktad?r. ?hmal edilen bu aksakl?k sistemde büyük bir felakete yol açar. Ayda bulunan atlama geçidi infilak eder ve ay yüzeyinde büyük bir delik olu?ur. Patlama sonucunda aydan kopan parçalar dünya yüzeyine dü?er ve süre?en bir meteor sa?na??na yol açar. Bu olay dünya yüzeyinin büyük bir bölümünü ve milyarlarca insan? yok eder. ?nsanlar?n büyük bir bölümü yer alt?na s???n?r. ?mkan? olanlar Mars ve Venüs gezegenleri ile ya?am ko?ullar? olu?turulan baz? astreoid ve Jupiter uydular?na yerle?irler.

Cowboy Bebop, bu olaydan 50 y?l sonra, 2071 y?l?ndan ba?layarak gerçekle?en olaylar? konu al?r. Spike Spiegel ve i? orta?? Jet Black güne? sisteminde faaliyet göstermekte olan iki haydut avc?s?d?r. Oldukça tehlikeli ve zor bir meslek icra eden ikili geçimlerini sa?layabilmek için, Bebop isimli gemileri ile, aran?lan suçlular?n pe?inden sistemin bir ucundan di?er ucuna yolculuk etmektedir.

Dizi Bebop tayfas?n?n, suçlular?n pe?inde ya?ad?klar? olaylar etraf?nda ?ekillense de asl?nda her bir karakterin geçmi?i ile yüzle?mesini konu al?r.

ResimSezon SırasıToplam Sırasıİngilizce İsimTürkçe İsimYönetmenYazar
11Asteroid BluesAsteroid BluesYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
22Stray Dog StrutStray Dog StrutIkurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
33Honky Tonk WomenHonky Tonk WomenKunihiro Mori,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
44Gateway ShuffleGateway ShuffleYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Sadayuki Murai,Keiko Nobumoto
55Ballad of Fallen AngelsBallad of Fallen AngelsTetsuya Watanabe,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
66Sympathy for the DevilSympathy for the DevilIkurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
77Heavy Metal QueenHeavy Metal QueenHirokazu Yamada,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
88Waltz for VenusWaltz for VenusYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
99Jamming with EdwardJamming with EdwardIkurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Dai Satô
1010Ganymede ElegyGanymede ElegyHirokazu Yamada,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Akihiko Inari,Keiko Nobumoto
1111Toys in the AtticToys in the AtticKunihiro Mori,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
1212Jupiter Jazz: Part 1Jupiter Jazz: Part 1Yoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
1313Jupiter Jazz: Part 2Jupiter Jazz: Part 2Ikurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
1414Bohemian RhapsodyBohemian RhapsodyHirokazu Yamada,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Dai Satô
1515My Funny ValentineMy Funny ValentineKunihiro Mori,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
1616Black Dog SerenadeBlack Dog SerenadeIkurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
1717Mushroom SambaMushroom SambaKunihiro Mori,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
1818Speak Like a ChildSpeak Like a ChildYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Akihiko Inari,Keiko Nobumoto
1919Wild HorsesWild HorsesHirokazu Yamada,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Akihiko Inari,Keiko Nobumoto
2020Pierrot le FouPierrot le FouYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Sadayuki Murai,Keiko Nobumoto
2121Boogie Woogie Feng ShuiBoogie Woogie Feng ShuiIkurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Sadayuki Murai,Keiko Nobumoto
2222Cowboy FunkCowboy FunkKunihiro Mori,Shin'ichirô WatanabeMary Claypool,Marc Handler,Keiko Nobumoto
2323Brain ScratchBrain ScratchYoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Dai Satô
2424Hard Luck WomanHard Luck WomanHirokazu Yamada,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Hajime Yatate
2525The Real Folk Blues: Part 1The Real Folk Blues: Part 1Ikurô Satô,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto
2626The Real Folk Blues: Part 2The Real Folk Blues: Part 2Yoshiyuki Takei,Shin'ichirô WatanabeMarc Handler,Keiko Nobumoto,Keiko Nobumoto