Nanatsu no taizai 3. Sezon 14. Bölüm İzle     search 

...
Master of the Sun

Jericho carries severely injured Ban and Elaine on her back while escaping from Galand and Melascula before stumbling into a bar deep inside a cave.

  • Yönetmen:n/A
  • Yazan:Mike McFarland
  • Hikaye Taslağı Çizen:-
  • Hikaye:-
  • Orjinal Yayın Tarihi:2018-04-21
  • Türkiyedeki Yayın Tarihi:2018-04-21